...Date : 27-09-2020...
Truy vấn hoạt động người dùng công khai

Chú ý : Không hỗ trợ xem trên điện thoại
Bạn muốn xem những hoạt động của một người nào đó, ở đây có một số lựa chọn cho bạn. Chỉ cần nhập vào link danh sách bạn bè của người bạn muốn xem.
Tiếp theo, chọn điều bạn muốn để xem những gì mà người đó đã hoạt động công khai trên facebbok.
Nhập link danh sách bạn bè của người bạn muốn xem hoạt động
(Ctrl+V để dán)

ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/1/45/5965XtGem Forum catalog