XtGem Forum catalog...Date : 20-01-2021...
Định thức & Ma trận nghịch đảo
Mình lập ra chương trình này đưa được ma trận vuông cấp n về dạng tam giác trên(với n <=6).
Đồng thời tính định thức và đưa ra ma trận nghịch đảo của ma trận đó.
Nhập cấp của ma trận
Sau đó nhập các giá trị của Ma trận và ấn "Giải" để xem kết quả.
(Với những ma trận có cấp bé hơn 6 thì những hàng và cột thừa ta để nguyên giá trị "0")
Cấp của Ma trận =
Nhập các hệ số của ma trận:
A cột 1 cột 2 cột 3 cột 4 cột 5 cột 6
hàng 1
hàng 2
hàng 3
hàng 4
hàng 5
hàng 6Ma trận A khi chuyển về dạng tam giác trên là :
Khi đó: Det(A)=

Ma trận nghịch đảo A-1 là :

Có thể bạn quan tâm
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/4/61/5418