Old school Easter eggs....Date : 20-01-2021...
Giải hệ phương trình nhiều ẩn

Để tránh lạm dụng quá đà mình đã giới hạn chương trình chỉ cho chọn đến tối đa 15 ẩn.
Công cụ giải hệ n ẩn chỉ nên dùng trên máy tính. Dùng điện thoại các bạn hãy dùng các ứng dụng giải hệ 2 ẩn, 3 ẩn, ..., 6 ẩn ở phần Ứng dụng toán học Online
Hy vọng có thể giúp ích được cho các bạn
Hãy chọn số ẩn của hệ

Lưu ý: Các phép toán hỗ trợ khi nhập:
_ Nhân : *
_ Chia : /
_ Cộng : +
_ Trừ : -
_ Căn bậc 2 của x : Math.sqrt(x)
_ Lũy thừa x mũ y : Math.pow(x,y)
_ Trị tuyệt đối của x : Math.abs(x)

Có thể bạn quan tâm
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/10/489/19691