XtGem Forum catalog...Date : 20-01-2021...
Giải hệ phương trình 3 ẩn
Nhập các hệ số:
x+y+z=
x+y+z=
x+y+z=


x---
y---
z---

Có thể bạn quan tâm
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/9/711/54343