XtGem Forum catalog...Date : 20-01-2021...
Cài đặt giao diện trên Theza
Lưu ý: Trong thời gian ngày lễ, giao diện do Theza2 đặt và không thể thay đổi..
Chọn nền
(Background)
Link ảnh
Nền cỏ
Nền gạch
Chọn nhạc
(Music)

Tự động mở nhạc:
Tắt
Mở
Lời Anh Chưa Thể Nói

I Can Only See You

Trouble Is A Friend

Fight Song

Sakura

Only You

Hirari Hirari-Miku

I'm Not Her

Hộp Chat Online
(Box Chat)
_Tại box chat mọi người có thể:
+Chat ẩn danh và không cần tạo tài khoản (nếu muốn) :v
+Tạo tài khoản chat, đặt ảnh đại diện, nêu thông tin cá nhân.
+Tùy chỉnh kiểu chữ, màu chữ cho cuộc trò chuyện.
+Kéo để điều chỉnh kích thước khung Chat ở góc trên bên trái.
_Mọi cài đặt và hiệu chỉnh sẽ được ghi nhớ và không cần làm lại vào các lần sau.
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/1/141/7498