...Date : 20-01-2021...
Ma trận bậc thang 6x6
Mình lập ra chương trình này đưa được ma trận mxn bất kì về ma trận bậc thang theo dòng (với m,n <=6).
Với những ma trận ít hơn 6 hàng hoặc 6 cột các bạn cứ để những giá trị ở hàng thừa và cột thừa bằng 0.
Nhập các giá trị tương ứng và ấn "Giải" để xem kết quả.
Nhập các hệ số của ma trận:
A cột 1 cột 2 cột 3 cột 4 cột 5 cột 6
hàng 1
hàng 2
hàng 3
hàng 4
hàng 5
hàng 6


Ma trận khi chuyển về ma trận bậc thang :

Có thể bạn quan tâm
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/13/83/367480s toys - Atari. I still have