...Date : 20-01-2021...
Giải phương trình bậc 2 Online
Nhập các hệ số:
x²+x+=0


Nghiệm thực
x₁---
x₂---
Nghiệm phức
x₁---
x₂---

Có thể bạn quan tâm
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/16/2002/102209Ring ring