...Date : 20-01-2021...
Các phép tính ma trận
Mình lập ra chương trình này có thể tính được cộng, trừ, nhân 2 ma trận (với số hàng và cột <=6).
Nhập các thông số của 2 Ma trận A và B
Chọn phép toán cần tính giữa 2 Ma trận để xem kết quả.
(Với những ma trận có hàng và cột bé hơn 6 thì những hàng và cột thừa ta để nguyên giá trị "0")
Nhập thông số của ma trận A và B :
Số hàng=;Số cột=
A cột 1 cột 2 cột 3 cột 4 cột 5 cột 6
hàng 1
hàng 2
hàng 3
hàng 4
hàng 5
hàng 6

Số hàng=;Số cột=
B cột 1 cột 2 cột 3 cột 4 cột 5 cột 6
hàng 1
hàng 2
hàng 3
hàng 4
hàng 5
hàng 6
Chọn phép toán cần tính :


Có thể bạn quan tâm
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/9/51/5704Polly po-cket