XtGem Forum catalog...Date : 20-01-2021...
Tùy Chỉnh Văn Bản Online

Nhập đoạn văn bản cần tùy chỉnh:

Lực Chọn Tác Vụ
Chuẩn hóa văn bản (Xóa khoảng trắng vô nghĩa, viết hoa sau dấu kết thúc, ...)
Chuyển tất cả sang kí tự thường Chuyển tất cả sang kí tự hoa
Viết hoa kí tự đầu mỗi tiếng Xóa dấu trong đoạn văn
Thay thế cụm từ này bằng cụm từ khác trong đoạn văn:
Nhập chuỗi kí tự bị thay thế:

Nhập chuỗi kí tự thay thế (nếu muốn xóa và không thay thế thì bỏ trống):
Đảo kí tựღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/1/24/1979