The Soda Pop...Date : 20-01-2021...
Tìm hình chiếu của một điểm
Tìm 1 điểm trên hình chiếu thứ 3 khi biết trước 2 điểm
Cho 2 điểm ảnh trên hình chiếu đứng và bằng:
Cho 2 điểm ảnh trên hình chiếu đứng và cạnh:
<< 01 02 03 04 05 >>

Cho 2 điểm ảnh trên hình chiếu bằng và cạnh:
<< 01 02 >>

Vị trí tương quan các điểm trên một số mặt tròn xoay
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/1/64/10890