Lamborghini Huracán LP 610-4 t...Date : 20-01-2021...
Hình chiếu trục đo
& hình chiếu cạnh cắt bán phần
_Mỗi đề sẽ có các bước vẽ từng khối kết hợp nhau và từng bước đục khoét các khối để tạo nên sản phẩm cuối cùng
_Có thể chọn "Mở toàn màn hình" để xem full HD không che trên máy tính.
(Click chuột vào dấu << hoặc >> để chuyển qua, chuyển lại giữa các bước vẽ, hoặc ấn thẳng vào số thứ tự để đến bước vẽ mà bạn muốn :3 )
CB-20123
Đề 1
XX-*****
Đề 2
XX-*****
Đề 3
XX-*****
Đề 4
CB-20152
Đề 5
CB-20152
Đề 6
KT-*****
Đề 7
KT-20132
Đề 8
XX-*****
Đề 9
KT-20132
Đề 10
CB-20131
Đề 11
CB-20131
Đề 12
CB-20131
Đề 13
CB-20131
Đề 14
CB-20142
Đề 15
CB-20131
Đề 16
CB-20131
Đề 17
CB-20131
Đề 18
XX-*****
Đề 19
XX-*****
Đề 20
XX-*****
Đề 21
XX-*****
Đề 22
CB-20142
Đề 23
XX-*****
Đề 24
XX-*****
Đề #
XX-*****
Đề #
XX-*****
Đề #
XX-*****
Đề #
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/3/560/33558