...Date : 20-01-2021...
Video hướng dẫn vẽ giữa kì - HUST
Giới thiệu và làm mẫu bài thi đồ họa I giữa kì HUST
1:18:12
Bài 1
1:11:50
Bài 2
48:19
Bài 3
1:32:27
Bài 4
1:05:37
Bài 5
57:36
Bài 6
**:**:**
Bài 5
**:**:**
Bài #
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/1/66/13950Old school Easter eggs.