Pair of Vintage Old School Fru



...Date : 20-01-2021...
Những NLCB của CNML II

Những câu hỏi hại não Triết 2

1.  Sản xuất hàng hóa ra đời và tồn tại khi nào

Sản xuất hàng hóa ra đời và tồn tại khi có đủ 2 điều kiện:

-  Có sự phân công lao động xã hội: người sản xuất sẽ sản xuất ra rất nhiều loại sản phẩm nào đấy nhưng thiếu sản phẩm khác dẫn đến quan hệ giữa người sản xuất là quan hệ phụ thuộc vào nhau.

-  Có sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những người sản xuất: do chế độ tư hữu hoặc các hình thức sở hữu khác nhau.

2.  Tại sao hàng hóa lại có 2 thuộc tính là giá trị và giá trị sử dụng

Sở dĩ hàng hóa có 2 thuộc tính vì hoạt động sản xuất hàng hóa có tính chất 2 mặt:

-  Lao động cụ thể: là những hoạt động lao động có ích của những nghề nghiệp chuyên môn nhất định. Mỗi lao đọng cụ thể có mục đich riêng, đối tượng riêng, phương tiện riêng và kết quả riêng tạo gia thuộc tính giá trị sử dụng của hàng hóa

-  Lao động trừu tượng: là sự tiêu hao sức lao động của người sản xuất hàng hóa ( sức tinh thần và sức cơ bắp) tạo ra thuộc tính giá trị của hàng hóa

3.  Tại sao nói tiền tệ là hàng hóa đặc biệt

Tiền tệ là hàng hóa đặc biệt vì nó được tách ra làm vật ngang giá chung thống nhất cho các hàng hóa khác nhau, nó thể hiện lao động xã hội và biểu hiện quan hệ giữa những người sản xuất hàng hóa

4.  Tại sao hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt

-  Xét về thuộc tính giá trị: hàng hóa sức lao động khác hàng hóa thông thường ở chỗ nó bao hàm cả yếu tố tinh thần và yếu tố lịc sử.

-  Xét về thuộc tính giá trị sử dụng: khi đi vào tiêu dùng nó sẽ tạo ra bộ phận giá trị mới nhiều hơn giá trị của bản thân nó. Đây là nguồn gốc tạo ra giá trị thặng dư.

5.  So sánh giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu nghạch

-  Giống : đều thu đươc trên cơ sở tăng năng suất

-  Khác : + GTTD tương đối: thu được trên điều kiện tăng năng suất lao động xã hội

  + GTTD siêu nghạch: thu được trên cơ sở tăng năng suất lao động cá biệt( tăng của 1 số ít nhà tư bản)

6.  Thực chất cảu tích lũy tư bản

Thực chất cảu tích lũy tư bản là sự chuyển hóa 1 phàn giá trị thặng dư thành tư bản hay là quá trình tư bản hóa giá trị thặng dư

7.  Vì sao quy luật giá trị là quy luật cơ bản của nền sản xuất hàng hóa

Vì nó đòi hỏi việc sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết. Theo yêu cầu của quy luật giá trị những người sản xuất và trao đổi hàng hóa phải tuan theo mệnh lệnh của giá cả thị trường. Sự vận động của giá cả thị trường chính là hình thức biểu hiện của quy luật giá trị. Giá cả lên xuống xoay quanh giá trị hàng hóa là cơ chế tác động của quy luật giá trị. Cơ chế này phát sinh tác dụng trên thị trường thông qua cạnh tranh, cung – cầu, sức mua của đồng tiền.

Tính cơ bản của nó có là vì 3 ác dụng sau:

-  Thứ nhất là điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa

-  Thứ 2 là kích thíc cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất làm tăng năng suất lao động.

-  Thứ 3 là thực hiện sự lựa chịn tự nhiên và phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất.

8.  Giá trị quyết định giá cả hàng hóa

-  Trong sản xuất: khối lượng sản phẩm người sản xuát tạo ra phải phù hợp với khả năng thanh toán cảu xã hội, nếu không cũng sẽ lớn hơn cầu và ngược lại.

-  Trong lưu thông phải thực hiện nguyên tắc ngang giá: chỉ trao đổi với nhau khi chúng có lượng lao động kết tinh như nhau.

Trong thực tế, giá cả hàng hóa thượng phụ thuộc vào: quy luật cung cầu, sức mua của tiền, quy luật cạnh tranh... Những nhân tố này làm giá cả hàng hóa tách rời khỏi giá trị lên xuống và quay quanh xung trục giá trị của nó. Như vậy, quy luật giá trị sẽ vận động thông qua sự vận động của giá cả.

9.  Trong nội dung của cách mạng XHCN nội dung về kinh tế quan trọng nhất vì:

-  Cách mạng XHCN về thực chất có tính chất kinh tế. Giành chính quyền về tay công nhân và nhân dân lao động mới chỉ là bước đầu. Nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa quyết định cho sự thắng lợi của cách mạng XHCN là phát triển kinh tế.


CHÚC CÁC BẠN THI TỐT()
Có thể bạn quan tâm
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/2/466/16831