Ring ring...Date : 20-01-2021...
Tích phân
✪ Tích phân ở Giải tích I thì thật sự không khác ở Trung Học Phổ Thông nên chịu khó làm bài tập là có thể quen dạng và nhớ được công thức ngay.Ở đây mình cũng chỉ cung cấp cho các bạn một số công thức còn bài tập luyện theo đề cương là chuẩn nhất rồi.

✪ Lưu ý khi làm bài:
_Với tích phân bất định (không có cận) thì đến kết quả phải cộng thêm tham số C)

✪ Bảng công thức :

Có thể bạn quan tâm
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/6/82/3472